ⓘ Királynék völgye

                                     

ⓘ Királynék völgye

A Királynék völgye régészeti lelőhely Egyiptomban, a nyugat-thébai nekropolisztól délre. A terület ma 98 ismert temetkezési helyet rejt, az egyszerű halotti aknáktól, a befejezetlen sírokon keresztül a hatalmas bonyolult sírboltokig. Több mint kétharmadának nem sikerült eddig beazonosítani eredeti tulajdonosát.

A völgyet Jean-François Champollion nevezte el Királynék völgyének. Valójában eredetileg az uralkodó gyermekeinek temetkezésére szolgált; azok közül a sírok közül, amelynek tulajdonosa ismert, vagy legalább a tulajdonosa címei fennmaradtak, kevesebb mint a felébe temettek királynét. Az ókorban a helyet szentnek tekintették, mivel közel volt a Thébai-csúcs El-Qorn a piramis alakú hegy, valamint a völgy aljában egy barlangi vízesés található – az Égi Tehén Hathor istennő egyik alakja méhét jelképezve – ahonnan a kibuggyanó víz megjövendölte a kiváltságos helyen eltemetett holtak feltámadását.

A völgybe a XVIII. dinasztia korától kezdődően temették ide a királyi család hercegeit, hercegnőit és egyes udvari személyiségeket, majd – a XIX. dinasztia korától, I. Ramszesz feleségével, Szitrével kezdődően – a nagy királyi hitveseket is. A XXI. dinasztiától kezdve a papok hatalmas birtokaival kapcsolatban állókat temették ide. A hely a Római Birodalom idején is népszerű temetkezési hely maradt, egészen a koptok 4. századi letelepedéséig.

A rossz kőzetanyag és a hely vízrajzi sajátosságai már a sírok kialakításakor gondot okoztak. Számos sír a rossz kőzetanyag miatt befejezetlenül maradt, és inkább máshol építkezett tulajdonosuk. A munkások rendszerint igen vastag vakolatréteget voltak kénytelenek felvinni a sírok falára a megfelelő díszíthetőség érdekében. A késő Ramesszida-kori esőzések nagyban pusztították a sírokat, mégis van köztük, ami gyönyörű állapotban fennmaradt – a leghíresebb II. Ramszesz feleségének, Nofertarinak a sírja. Az 1904-ben felfedezett sírt 1995-ben – a Getty Conservation Institute állagmegóvó restaurálási munkálatainak elvégzése után – rövid időre megnyitották a látogatók előtt. 2003-ban műemlékvédelmi okokból ismét bezárták, de jelenleg 2017 ismét látogatható, 1200 fontos belépővel.

Jelenleg a völgy látogatására szolgáló 25 egyiptomi font 2008-as adat kifizetésével három sír megtekinthető: a QV44, a QV52 és a QV55; III. Ramszesz két fiának, illetve egyik feleségének sírja.

                                     

1. Azonosított sírok

A völgyben 110 sír található. A sírok közül tizennégynek királyné a tulajdonosa közülük tizenegynek a neve ismert, emellett hét sírba temettek herceget az egyikükbe két herceget, öt sírba hercegnőt az egyikükbe két hercegnőt, két sírba egy herceget és egy hercegnőt, háromba pedig nemesembert.

QV8 – Hori herceg és egy ismeretlen hercegnő XVIII. dinasztia QV17 – Meritré és Wermerutesz hercegnők XVIII. dinasztia QV30 – Nebiri XVIII. dinasztia QV33 – Tanedzsmet hercegnő-királyné sírja XIX. vagy XX. dinasztia QV38 – Szitré királyné, I. Ramszesz felesége sírja QV42 – Paréherwenemef herceg, III. Ramszesz fia QV43 – Széthherkhopsef herceg, III. Ramszesz fia, a későbbi VIII. Ramszesz nem ide temették QV44 – Haemuaszet herceg, III. Ramszesz fia QV46 – Imhotep, feltehetőleg I. Thotmesz vezírje sírja XVIII. dinasztia QV47 – Ahmesz hercegnő, Szekenenré Ta-aa és Szitdzsehuti lányának sírja XVII. dinasztia QV51 – Iszet Ta-Hemdzsert, III. Ramszesz feleségének sírja XX. dinasztia QV52 – Titi, III. Ramszesz feleségének sírja XX. dinasztia QV53 – Ramszesz-Meriamon herceg, III. Ramszesz fiának sírja XX. dinasztia QV55 – Amonherkhopsef herceg, III. Ramszesz fiának sírja XX. dinasztia QV60 – Nebettaui hercegnő-királyné, II. Ramszesz lányának sírja XIX. dinasztia QV66 – Nofertari királyné, II. Ramszesz feleségének sírja QV68 – Meritamon hercegnő-királyné, II. Ramszesz lányának sírja XIX. dinasztia QV70 – Neheszi XVIII. dinasztia QV71 – Bintanath hercegnő-királyné, II. Ramszesz lányának sírja XIX. dinasztia QV72 – Baki herceg és Hatnofret hercegnő sírja XVIII. dinasztia QV73 – Henuttaui hercegnő-királyné, II. Ramszesz lányának sírja XIX. dinasztia QV74 – Duatentopet, IV. Ramszesz feleségének sírja XX. dinasztia QV75 – Henutmiré királyné, II. Ramszesz lánya vagy testvére? feleségének sírja QV76 – Meritré hercegnő sírja XVIII. dinasztia QV80 – Tuja királyné sírja XIX. dinasztia QV81 – Heka sírja XVIII. dinasztia QV82 – Minemhat és Amenhotep hercegek sírja XVIII. dinasztia QV88 – Jahmesz herceg sírja XVIII. dinasztia

Számos más személy temetkezési kellékeinek töredékeit is megtalálták a völgyben, ami arra utal, egykor őket is ide temették, de sírjukat még nem találták meg vagy nem sikerült azonosítani.

Henut királyné: 18. dinasztia közepe. Neve kártusba írva szerepel kanópuszedény-töredékeken. Nem tudni, melyik fáraó felesége volt. Lehet, hogy azonos III. Amenhotep lányával, Henuttaneb hercegnővel. Menheperré herceg, III. Thotmesz és Meritré-Hatsepszut fia. Kanópuszedényei töredékeit megtalálták. Nebetnehat nagy királyi hitves: 18. dinasztia közepe. Neve kártusba írva szerepel kanópusztöredékeken. Nem tudni, melyik fáraó felesége volt. Ti hercegnő: 18. dinasztia közepe. Kanópuszedényei töredékeit megtalálták.
                                     
  • A Királynék völgye 66. sír Nofertari, II. Ramszesz egyiptomi fáraó kedvenc felesége sírja a Királynék völgyében Ez az egyik legkiemelkedőbb szépségű
  • A Királynék völgye 74 QV74 egy ókori egyiptomi sír a Királynék völgyében II. Ramszesz egyik lánya számára készült, de nem használták, a hercegnő nevének
  • A Királynék völgye 47 QV47 egy ókori egyiptomi sír a Királynék völgyében Ahmesz hercegnő számára készült, aki a XVII. dinasztia uralkodásának végén
  • A Királynék völgye 88 QV88 egy ókori egyiptomi sír a Királynék völgyében Egy Jahmesz nevű herceg számára készült, aki a XVIII. dinasztia uralkodásának
  • A Királynék völgye 80 QV80 ókori egyiptomi sír a Királynék völgyében Tuja királyné, I. Széthi fáraó felesége, II. Ramszesz édesanyja számára épült.
  • A Királynék völgye 43 QV43 ókori egyiptomi sír a Királynék völgyében Széthherkhopsef herceg, III. Ramszesz fáraó egyik fiának sírja. A herceg nem temetkezett
  • A Királynék völgye 53 QV53 egy ókori egyiptomi sír a Királynék völgyében A XX. dinasztia idején épült III. Ramszesz egyik fia, Ramszesz - Meriamon herceg
  • A Királynék völgye 73 QV73 egy ókori egyiptomi sír a Királynék völgyében Tulajdonosa a XIX. dinasztia idején élt Henuttaui hercegnő, II. Ramszesz és
  • A Királynék völgye 36 QV36 egy ókori egyiptomi sír a Királynék völgyében Egy ismeretlen hercegnő számára készült, aki a XIX. dinasztia uralkodásának