ⓘ Kisvezekény

                                     

ⓘ Kisvezekény

A régészeti leletek tanúsága szerint már a késői kőkorszakban állt emberi település a területén. Az itt talált agyagszobrocskák a matriarchális kultúra tárgyi emlékei.

Vezekényt 1209-ben "Wezeken" alakban II. András oklevelében említik legkorábban. Kisvezekény 1489-ben "Kyswezeken" néven tűnik fel először. Története során több nemesi család birtoka volt, utolsó birtokosai a Bacskády és Botka családok voltak. 1534-ben 10 portája, 1601-ben 23 háza állt. A 17. században a töröknek adózott. 1720-ban 10 adózója volt. 1710-ben Bacskády Pál barokk kastélyt építtetett ide, melyet 1750 körül rokokó stílusban építettek át. 1828-ban 39 házában 265 lakosa volt, akik mezőgazdasággal foglalkoztak, később a közeli nagybirtokokon dolgoztak. 1847-ben a Botka család vásárolta meg és felújíttatta. Ez a család 1904-ben egy másik olasz stílusú kastélyt, az ún. felső kastélyt is építtetett.

Vályi András szerint "Nagy, és Kis Vezekény. Két faluk Bars Várm. Nagy-Vezekénynek földes Ura az Esztergomi Káptalanbéli Uraság, Kis-Vezekénynek pedig Bocskay, és Szmertsnik Uraságok, lakosaik katolikusok, ’s más félék is; Kis Vezekény amannak filiája; fekszenek Ar. Maróthoz 1 1/2 mértföldnyire; határbéli földgyeik középszerűek, mint vagyonnyaik."

Fényes Elek szerint "Vezekény Kis-, Bars m. tót falu, 282 kath. lak. F. u. Bocskay, Szmrtnik, s a t. Ut. p. Verebély."

A trianoni békeszerződésig Bars vármegye Verebélyi járásához tartozott.

                                     

1. Népessége

1880-ban 204 lakosából 172 szlovák és 18 magyar anyanyelvű volt.

1890-ben 193 lakosából 175 szlovák és 15 magyar anyanyelvű volt.

1900-ban 243 lakosából 219 szlovák és 22 magyar anyanyelvű volt.

1910-ben 282 lakosából 184 szlovák, 93 magyar és 5 német anyanyelvű volt.

1921-ben 298 lakosából 278 csehszlovák és 20 magyar volt.

1930-ban 389 lakosából 343 csehszlovák és 44 magyar volt.

1991-ben 305 lakosából 300 szlovák volt.

2001-ben 311 lakosából 308 szlovák és 1 magyar volt.

2011-ben 306 lakosából 286 szlovák és 2 magyar.

                                     

2. Nevezetességei

 • A családi sírboltban a Botka család hat tagja van eltemetve az egyik Botka Tivadar. A család utolsó tagja Teodor von Botka de Széplak et Szánto 1993-ban 105, a 20. század elején festett arcképet adományozott a községnek.
 • Az alsó kastélyt 1710-ben a Bacskády család építtette barokk stílusban, 40 évvel később rokokó stílusban építették át.
 • A felső kastélyt a Botka család építtette 1904-ben, a 17. század francia barokk stílusában. Ma kastélyszállóként működik.
 • Szent Anna tiszteletére szentelt római katolikus temploma 1752-ben épült.
                                     
 • a mai Lévai járásból pedig Garamkovácsi. Délen viszont Nagyvezekény, Kisvezekény Barsvörösvár és Néved a Verebélyi járáshoz, míg nyugaton Gímeskosztolány
 • Vozokany nad Hronom Lekér része, Szlovákia, Nyitrai kerület, Lévai járás Kisvezekény szk. Malé Vozokany Szlovákia, Nyitrai kerület, Aranyosmaróti járás
 • Szlovákia, Nyitrai kerület, Lévai járás Hevesvezekény, Heves megye Kisvezekény szk. Malé Vozokany Szlovákia, Nyitrai kerület, Aranyosmaróti járás
 • anyja, a római katolikus névedi és kisvezekényi Bokross Gizella asszony volt. Anyai nagyszülei névedi és kisvezekényi Bokross Pál 1839 - 1899 nyitravármegye
 • Széplaki Botka Tivadar Kisendréd, 1802. július 6. Kisvezekény 1885. január 6. Bars vármegyei főjegyző, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, jogtörténész
 • Lapásgyarmaton, Pogrányban, Kiskeszin Bánkeszi része Szomorlovászin, Kisvezekényben Barsváradon és Szénásfalun szereztek birtokokat. 1570 - ben ezeken a
 • Birtokosok voltak többek között Bacskafalván, Galgagután, Gesztén, Gímesen, Kisvezekényen Nagyugrócon, Nemespannon, Stricén. Tőlük ered a Bacskafalvai Adamovsky
 • Kisaranyos Zlatno Kislóc Lovce Kistapolcsány Topolčianky Kisvezekény Malé Vozokany Maholány Machulince Mankóc Mankovce Nagyvezekény
 • Kisaranyos Zlatno Kislóc Lovce Kistapolcsány Topolčianky Kisvezekény Malé Vozokany Maholány Machulince Mankóc Mankovce Nagyvezekény