ⓘ Judit könyve

                                     

ⓘ Judit könyve

A Judit könyve a katolikus Biblia egyik deuterokanonikus könyve. A héber és protestáns Bibliából kimaradt. Görög nyelven maradt fenn. A Kumránban talált írások között azonban megtalálták a héber nyelvű Judit könyvének részleteit is.

                                     

1. Keletkezése

Ez a történet számos ősi nyelven él, és egy népmesén alapulhat, amit valószínűleg a Hasmoneusok korában kb. Kr. e. 160–37 között, Palesztinában jegyeztek le. Nabukodonozor Asszíria királyaként való megemlítése arra utal, hogy a könyv esetleg nem történelmi céllal íródott, bár találhatunk a leírt betöréshez történelmileg hasonlót, amit IV. Antiokhosz követett el a szöveg keletkezése előtti időben. A kortörténeti pontatlanságai miatt felvetődik, hogy nem történelmi mű, hanem tanító jelleggel írt regény a műfaja. Mások szerint másolási pontatlanságokról van szó.

                                     

2. Témája

Judit könyve Judit magyarul "zsidó nő” ősi zsidó írás. A könyv elbeszélése szerint a ninivei uralkodó Nabukodonozor hadvezére, Holofernész hadjáratot vezetett Izráel ellen, és amikor Bethulia városához ért, a moábiták népének fejei tanácsot adtak Holofernésznek:

Mikor az ostromlott város már majdnem megadta magát, Judit, a gyönyörű és istenfélő zsidó özvegy az ellenség táborába ment, ahol Holofernész kegyeibe férkőzött, akit megbűvölt szépségével. Judit lefejezte a részeg Holofernészt és fejével visszatért a városba, amit kitűztek a városfalra, így a zsidók megfutamították az ellenséget.

                                     

3. Mondanivalója

A történet Juditot az istenfélő zsidók példaképeként festi le és azt mutatja be, hogy Isten megmenti népét, amikor elkötelezettségét az ellenség gúnyolja. Nabukodonozor győzelmei miatt elbizakodottá vált, mint hadvezére is, aki így válaszol a tanácsadójának aki a kiéheztetés harcmodort ajánlja: Ki isten Nebukadnezáron kívül? Elküldi seregét és elpusztítja őket a föld színéről, nem menti meg őket Istenük. Jud 6.2. Isten viszont kimenti népét a szorongatottságból, egy istenfélő gyenge nőt választ, hogy megmutassa a túlerő legyőzhető, és az ellenfél elbizakodottsága nem homályosíthatja el Isten dicsőségét.

                                     
  • A Bölcsesség könyve a Biblia görög kézirataiban Salamon bölcsességei a deuterokanonikus könyvek egyike. A szerző egyszer sem nevezi meg Salamon zsidó
  • B.: Tóbiás könyve Judit könyve Eszter könyve in: Thorday Attila főszerk. Jeromos Bibliakommentár, 1. kötet: Az Ószövetség könyveinek magyarázata
  • Polgár Judit FIDE adatlapja Polgár Judit hivatalos weboldala Polgár Judit weboldala Az Alapítvány weboldala Óriásinterjú sok képpel angolul Juditnak szentelt
  • Trethon Judit - emlékgyűrűt, amellyel a fantasztikum legjobb fordítóit díjazzák. Autóbalesetben elhunyt Trethon Judit Elhunyt Trethon Judit Trethon Judit 1951 - 2008
  • Temes Judit eredetileg Tuider Judit Sopron, 1930. október 10. Budapest, 2013. augusztus 11. olimpiai bajnok magyar úszó, orvos, sportvezető. 1942 - ben
  • Schiller Judit 1949 névváltozatai: W. Schiller Judit Wacháné Schiller Judit születési neve: Schiller Judit Zsuzsanna, magyar nyelvtörténész, eszperantista
  • Pinczési Judittól Új Forrás, 1982 6 Máriássy Judit P. J., Élet és Irodalom, 1982 36 Tűz Tamás: Láng volt az élet. Pinczési Judit posztumusz könyve Krónika
  • Etióp Makkabeusok könyvei vagy Mäqabiyan ge ez nyelven መቃብያን 3 darab ószövetségi apokrif irat. Az etióp Makkabeusok három könyve mely nem azonos a
  • Énok első könyve Énok etióp könyve az i. e. 3. i. sz. 1. században keletkezett apokaliptikus jellegű apokrif irat. A hagyomány Énok prófétának tulajdonítja
  • Hóseás könyve a katolikus kánonban Ózeás könyve a protestánséban Hóseás próféta könyvének nevezik. Az első kispróféta könyv a Bibliában. Hóseás próféta